Android

Europe’s Securities Watchdog zoekt feedback op regelgeving voorafgaand aan DLT Pilot – regelgeving Bitcoin News

Written by admin

ESMA, de Europese Autoriteit voor effecten en markten, heeft zich ten doel gesteld om vast te stellen of EU-autoriteiten bestaande regelgeving moeten wijzigen om de handel en afwikkeling van tokenized effecten te vergemakkelijken. De regelgever is nu op zoek naar meningen over de kwestie voorafgaand aan de lancering van een proefregime voor marktinfrastructuren op basis van gedistribueerde grootboektechnologie (DLT).

ESMA verzamelt input van belanghebbenden over DLT-pilotregime voor effecten

De Europese effectenwaakhond ESMA accepteert openbare opmerkingen over de mogelijke update van regelgeving met betrekking tot de implementatie van DLT-oplossingen in de markt. De autoriteit moet beoordelen of bepaalde technische reguleringsnormen (RTS) die zijn ontwikkeld in het kader van de Markets in Financial Instruments Regulation (MIFIR) moeten worden gewijzigd om te worden toegepast op effecten uitgegeven, verhandeld en geregistreerd op DLT.

De normen in kwestie hebben betrekking op handelstransparantie en gegevensrapportagevereisten, merkt ESMA op in een “Call for Evidence” -document dat deze week is gepubliceerd en waarin feedback wordt gevraagd van verschillende belanghebbenden. Deze omvatten handelsplatformen, effectenafwikkelingssystemen en entiteiten die van plan zijn te opereren onder het DLT-pilotregime, en andere marktdeelnemers die van plan zijn gebruik te maken van DLT-marktinfrastructuren.

In de aankondiging wordt opgemerkt dat de tekst van de DLT-pilot nog niet definitief is, maar aangezien er in november al een akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Raad is bereikt, acht ESMA het noodzakelijk om nu met overleg te beginnen. De toezichthouder legt uit:

Het DLT Pilot Regime zal waarschijnlijk begin 2023 van toepassing worden, waardoor er weinig tijd overblijft voor de beoordeling en eventuele aanpassingen van de RTS.

De in Parijs gevestigde regelgevende instantie zal de opmerkingen die door belanghebbenden zijn ingediend vóór 4 maart 2022 accepteren en beoordelen. Op basis van de feedback van de marktdeelnemers zal de autoriteit overwegen om specifieke wijzigingen in de RTS door te voeren.

Indien dergelijke wijzigingen noodzakelijk worden geacht, zal de Europese Autoriteit voor effecten en markten opnieuw de publieke opinie over haar voorstellen vragen door middel van een consultatiedocument dat zal worden uitgegeven voordat het definitieve ontwerp van de RTS aan de Europese Commissie wordt voorgelegd. De uitvoerende macht in Brussel zal het laatste woord hebben over de goedkeuring ervan.